Ett enkelt sätt att snabbt dra besökare till sin webbsida, blogg eller e-shop är att annonsera via radioreklam. Över hela landet finns närradiostationer som lever på reklamintäkter och de håller förhållandevis låga priser för sin reklamtid. Men vem lyssnar på närradio? Det är väl knappast någon, kanske en del tänker, men det är faktiskt så att närradio är mycket populärt och har ett stort antal lyssnare över hela landet. Närradio har bra kontaktmöjligheter till sina lyssnare och ordnar ofta telefonväkteri och tävlingar och engagerar sin lyssnarkår. De har bra kontakt och närhet till sin publik vilket du som annonsör kan dra nytta av. Priserna de håller för sin reklamtid beror på antalet lyssnare och det antalet kan du enkelt få reda på genom att kontakta närradiostationerna. Antalet lyssnare vet man eftersom Post- och Telestyrelsen håller koll på de siffrorna.

Utöver att köpa reklamtid i radio så får man även ut sin reklam på internet för samma låga pris så i praktiken når man lyssnare och potentiella kunder över hela världen. Detta kan du dra nytta av genom en kort reklamjingel där reklamskådisen nämner adressen till webbsidan, bloggen, e-butiken eller vad det nu kan vara för sajt du vill ha besökare till.

Faktum är att med de priser närradiostationerna håller för sin reklamtid så kan du satsa på rikstäckande radioreklam genom att annonsera på alla närradiostationer i hela landet. Gör en kostnadskalkyl och beräkna hur mycket ett visst antal nya besökare till din sajt kan vara värda. Räkna lågt. Tänk dig att 70,000 människor hör din reklamkampanj. Av dem besöker 10% din webbsida d.v.s. 7000 personer och av dessa nappar 10% på ditt erbjudande om att köpa en fantastisk manick för 100 kronor. D.v.s. 700 människor av 70,000 lyssnare slår till på ditt erbjudande. Det skulle i sådana fall ge dig en intäkt för den reklamkampanjen på 70,000 kronor. Hur mycket kostar en sån närradiokampanj? Ring din närradiostation och fråga.