Censuren sprider sig

Med internet öppnades Pandoras ask till kommunikation och media för alla med tillgång till en internetanslutning och en dator. Det är svårt att riktigt omfatta vidden av detta. Vissa förstår betydelsen av obegränsade kommunikationsmöjligheter medan det för andra saknar betydelse.

Vem som helst kan numera starta radioprogram även om det idag heter poddradio. Många gör det också men naturligtvis med skiftande resultat. Vem som helst kan lansera sig själv som musiker genom de otaliga sajter som poppat upp på internet med möjligheten att sprida sina musikaliska alster. Detsamma gäller i stort sett allt. Alla har möjligheten att göra sig ett namn med hjälp av sina talanger och intressen och det är naturligtvis en fantastisk möjlighet och det är bara fantasin som sätter gränserna för vad som är möjligt.

Den senaste tiden har man dock märkt en våg av censur som börjar sprida sig. Det har skett till följd av just den yttrandefrihet som rått online. Den tycks ha gått för långt, verkar vissa media online anse. Till exempel har man börjat begränsa den fria yttrandefriheten på Youtube, den videokanal där vem som helst kan lägga upp sina filmklipp med ett enkelt knapptryck. Vad som skett är att Youtube lanserat möjligheten att “flagga” de filmklipp som man tycker har olämpliga budskap. Det har visat sig att det är mest vänsterinriktade politiska strömningar som drar nytta av den här möjligheten och att de som drabbats hårdast av flaggningar på Youtube varit de kanaler som har ett politiskt högerinriktat budskap.

Av resultaten att döma verkar det som att Youtube stödjer den här utvecklingen och mer än gärna begränsar just högerinriktade kanaler, vilket kan tyckas märkligt med tanke på att Donald Trump vann det senaste valet. Politiskt tycks det alltså gå en högervåg genom världen vilket man också kan dra som slutsats av valresultatet i Storbritannien, då den strömning vann som vill lämna EU-samarbetet; Brexit. Denna högervåg tycks sålunda inte gälla på internet.

 
 

About the author

More posts by